رویداد های پاییز گالری گلستان 1397 | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

مهر

گالری گلستان


شهباز سلمانی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 11 مهر 1397

گالری گلستان


تارا بهبهانی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 13 مهر 1397

پایان : 18 مهر 1397

گالری گلستان


مجتبی مولایی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 25 مهر 1397

گالری گلستان


مهدی جدلی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 27 مهر 1397

پایان : 2 آبان 1397

آبان

گالری گلستان


مهدی جدلی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 27 مهر 1397

پایان : 2 آبان 1397

گالری گلستان


کورش هاشم پور

نمایشگاه طراحی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 9 آبان 1397

گالری گلستان


بهرام دبیری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 11 آبان 1397

پایان : 23 آبان 1397

گالری گلستان


آریو فرضی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 30 آبان 1397

آذر

گالری گلستان


سیروان کنعانی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 2 آذر 1397

پایان : 7 آذر 1397

گالری گلستان


رایکا میلانیان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 9 آذر 1397

پایان : 14 آذر 1397

گالری گلستان


علی ترقی جاه

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 21 آذر 1397

گالری گلستان


گلناز قدیری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 28 آذر 1397

گالری گلستان


افشین آریا فر

نمایشگاه عکس

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 5 دی 1397