رویداد های پاییز گالری گلستان 1398 | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

مهر

گالری گلستان


فرشید رضوی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398

گالری گلستان


زیورهای کبالت (بخشش زمین)

نمایشگاه زیور

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری گلستان


سحر للهی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری گلستان


نجلا دادبر

نمایشگاه عکس

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

گالری گلستان


هومن نصیری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 8 آبان 1398