رویداد های تابستان گالری گلستان 1398 | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

تیر

گالری گلستان


میترا بستانی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 12 تیر 1398

گالری گلستان


عباس لطیفی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 19 تیر 1398

گالری گلستان


لیلا وهاب نژاد

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 26 تیر 1398

گالری گلستان


عباس خنجر

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 2 مرداد 1398

شهریور

گالری گلستان


سهیلا منصوری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 6 شهریور 1398

گالری گلستان


پوریا نهایی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 8 شهریور 1398

پایان : 13 شهریور 1398

گالری گلستان


رضا نیکو سمیعی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 15 شهریور 1398

پایان : 20 شهریور 1398

گالری گلستان


مریم عیوضی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 22 شهریور 1398

پایان : 27 شهریور 1398

گالری گلستان


فرشید رضوی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398