رویداد های بهار گالری گلستان 1398 | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

اردیبهشت

گالری گلستان


بهرام گوهری

نمایشگاه عکس

گشایش : 30 فروردین 1398

پایان : 4 اردیبهشت 1398

گالری گلستان


گلی امیدوار

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 11 اردیبهشت 1398

گالری گلستان


محمد نعیمی

نمایشگاه مجسمه

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 18 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری گلستان


حسام درویش پور

نمایشگاه عکس

گشایش : 17 خرداد 1398

پایان : 22 خرداد 1398

گالری گلستان


سعید سادات نیا

دفترهای طراحی و نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 29 خرداد 1398

گالری گلستان


میترا شاهمرادی

نمایشگاه نقاشی و طراحی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398