گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

مهر

گالری گلستان


یلدا خواجه زاده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 7 مهر 1395

گالری گلستان


علی میرزایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری گلستان


سعید سیادت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 19 مهر 1395

گالری گلستان


الهه منیرالدین

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 مهر 1395

پایان : 28 مهر 1395

گالری گلستان


بهرام دبیری

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395

آبان

گالری گلستان


الیکا ابراهیمی قاجار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 12 آبان 1395

گالری گلستان


آرمان یعقوب پور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 19 آبان 1395

گالری گلستان


فربد مرشد زاده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 26 آبان 1395

گالری گلستان


افشین آریا فر

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 3 آذر 1395

آذر

گالری گلستان


امیر وحید سعیدی فرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 10 آذر 1395

گالری گلستان


محبوبه رضایی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 17 آذر 1395

گالری گلستان


نازنین رجب دوست

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 24 آذر 1395

گالری گلستان


بهرام و روزبه دبیری ، ابراهیم حقیقی ، گیزلا سینایی ، لیلا فرزانه ، مریم سالور ، مریم زندی ، مهبد منیعی ، گلناز قدیری ، لیلا میری ، هلیا ابراهیمی ، نعیمه رزاقی ، شکوفه رخام ، سوگند میرزایی، طناز کمالیان ، ناز گل کمالیان ، شمس الدین غازی ، شیرین غازی ، فرانک سالور ، نرگس عقدایی

نمایشگاه گروهی هنرهای کاربردی

گشایش : 26 آذر 1395

پایان : 1 دی 1395