رویداد های تابستان گالری گلستان 1397 | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 4 تا 8 عصر

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

تیر

گالری گلستان


مینا سبزی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 6 تیر 1397

گالری گلستان


احمدرضا نقی زاده

نمایشگاه عکس

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 13 تیر 1397

گالری گلستان


نسیم اعتمادی

نمایشگاه زیور

گشایش : 15 تیر 1397

پایان : 20 تیر 1397

گالری گلستان


شاهین کیمیاگر

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 27 تیر 1397

گالری گلستان


آرمان گلستانه

نمایشگاه عکس

گشایش : 29 تیر 1397

پایان : 3 مرداد 1397

مرداد

گالری گلستان


نمایشگاه گروهی تابستانه

100 اثر 100 هنرمند

گشایش : 12 مرداد 1397

پایان : 30 مرداد 1397

شهریور

گالری گلستان


لوییزا افشان فر

-

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 7 شهریور 1397

گالری گلستان


مریم عاشوری

-

نمایشگاه دوخت - نقاشی

گشایش : 9 شهریور 1397

پایان : 14 شهریور 1397

گالری گلستان


سارا جعفری

-

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 21 شهریور 1397

گالری گلستان


شیرین محسنی نسب

-

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 23 شهریور 1397

پایان : 27 شهریور 1397