رویداد های پاییز گالری ژاله 1398 | پیش نگاه

گالری ژاله

گالری ژاله

ایرانشهر | کوچه نوشهر | پلاک 3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری ژاله

کیوریتور: امیررضا سماواتی


پونه اوشیدری، ساجد بابایی، سعیده حاتمی، آذین رستمی، امیررضا سماواتی، امید شایان، آوین فرهادی، سارا کشمیری و شبنم همتی

کادانس

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 12 مهر 1398

گالری ژاله

کیوریتور: غزال زارع


مرضیه خالقی

مِمَر آمود

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 26 مهر 1398