رویداد های پاییز گالری ژاله 1397 | پیش نگاه

گالری ژاله

گالری ژاله

ایرانشهر | کوچه نوشهر | پلاک 3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری ژاله


امیرحسین امیرجلالی

فراسو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 مهر 1397

پایان : 27 مهر 1397

آبان

گالری ژاله


فرشاد شهرت

جان جهان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 9 آذر 1397

آذر

گالری ژاله


نمایشگاه نقاشی کودکان هنرجویان افسون لاشایی به همراه اجرای موسیقی فرزین طهرانیان

افسون کودکانه رنگ

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 23 آذر 1397