رویداد های پاییز گالری پل 1397 | پیش نگاه

گالری پل

گالری پل

پل سید خندان | خیابان کابلی (دبستان) | کوچه فردوسی| پلاک 34 | طبقه همکف | تلفن : 88466029 | نمابر :88429439

ساعات بازدید : 16 تا 20

مهر

گالری پل


شهرام سیف

شَهرم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 مهر 1397

پایان : 23 مهر 1397

آبان

گالری پل


محمدرضا غنیمت

خیال های آهنی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 2 آذر 1397

آذر

گالری پل


محمدرضا فیروزه ای

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 26 آذر 1397