رویداد های بهار گالری پل 1398 | پیش نگاه

گالری پل

گالری پل

پل سید خندان | خیابان کابلی (دبستان) | کوچه فردوسی| پلاک 34 | طبقه همکف | تلفن : 88466029 | نمابر :88429439

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 17 تا 21

گــالری شـنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری پل


فائزه متولی

آوای دستها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 20 اردیبهشت 1398

گالری پل


فاطمه پشنگ پور

حماسه آفرینان شاهنامه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 3 خرداد 1398

خرداد

گالری پل

هنربان: سعید لزرجانی


سعید لزرجانی، محمد افتخاری، بدر الملوک صفایی، پریسا مهدیزاده فرساد، صفورا استکی، میترا صمدی، اکبر رفیعی، علیرضا مجابی) م- آذرفر(، مینا قویدل، پرستو کیانیان، غلامرضا سماوی، فرشته مقتدر دیزج، سکینه علایی و فاطمه پشنگ پور

شهر خسته است

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 31 خرداد 1398