گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.vistaartgallery.com

تیرماه

گالری ویستا


آرش فاتح برخواری

نمایشگاه انفرادی چیدمان تعاملی

گشایش : 25 تیر 1395

پایان : 5 مرداد 1395

مرداد ماه

گالری ویستا


آرنولد پُستل

هر آنچه در مقابل من است از آن من است

نمایشگاه انفرادی
دیجیتال آرت

گشایش : 15 مرداد 1395

پایان : 25 مرداد 1395

گالری ویستا


ندا اعظمی

فراموش خانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 مرداد 1395

پایان : 8 شهریور 1395

شهریور ماه

گالری ویستا


کتایون گلستانیان

مدار

نمایشگاه انفرادی کلاژ

گشایش : 12 شهریور 1395

پایان : 17 شهریور 1395