گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک 11 | تلفن : 88513933

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است. www.vistaart.gallery

دی ماه

گالری ویستا


حمیدرضا آزاد

سمفونی استیصال

برنده سومین دوره جایزه هنر معاصر ویستا
نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 12 دی 1399

پایان : 28 دی 1399