گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک 11 | تلفن : 88513933

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است. www.vistaart.gallery

مهرماه

گالری ویستا


علیرضا آد مبکان، ریحانه افضلیان، پورنگ پیرعطایی، ستاره حسینی، محمد حسین خاتمی فر، محمود ساکی، نسترن صفایی، بهار علیزاد، روشنک عزیزی، نگار فدایی، پریناز گودرزیان، بهنام کامرانی، فرشیدُ لاریمیان، میترا ولائی ،مولف و پژوهشگر: غزال زارع ویدئو داکیومنتریست: غزال زارع، صبا رییسیان

افتاد ولی نشکست

مطالعه فرهنگ عامه با محوریت
تاثیر پتروشیمی بر مدرنیته در ایران
مطالعه موردی صنعت ملامین
نمایشگاه گروهی چند رسانه ای

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 14 مهر 1399

آبان ماه

گالری ویستا


اشکان ماهرویی

آشوب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آبان 1399

پایان : 12 آبان 1399

گالری ویستا


زهرا مرصوص

از میان تا کران

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 2 آبان 1399

پایان : 12 آبان 1399