گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک 11 | تلفن : 88513933

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است. www.vistaart.gallery

دی ماه

گالری ویستا


حمید جعفری شکیب

رویای شرقی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 13 دی 1398

گالری ویستا


ویستا + ستاره حسینی

شكستنی مثلِ حباب

نمایشگاه انفرادی
ويدئو آرت و چيدمان

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 13 دی 1398

گالری ویستا


حمیدرضا آزاد، ساناهین باباجانیانس، ایمان جسمی، هوفر حقیقی، آیسا رشیدی، سمیرا رحبانی، شانا عبدالهیان و احسان علی زاده، کلثوم صالحی، اولدوز نب یزاده

نمایش پروپوزال های
منتخب سومین دوره
جایزه هنر معاصر ویستا
نمایشگاه گروهی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 30 دی 1398

بهمن ماه

گالری ویستا


حمیدرضا آزاد، ساناهین باباجانیانس، ایمان جسمی، هوفر حقیقی، آیسا رشید، سمیرا رحبانی، شانا عبدالهیان و احسان علی زاده، کلثوم صالحی، اولدوز نب یزاده

خط سوم

نمایش طرح های منتخب
سومین دوره جایزه هنر معاصر
ویستا
نمایشگاه گروهی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 4 بهمن 1398

گالری ویستا


بابك پزشكي

نمایشگاه انفرادی طراحي

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 18 بهمن 1398

گالری ویستا


ویستا + علي محمدي

ونوس بعد از 20000 سال

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 18 بهمن 1398