رویداد های پاییز گالری ویستا 1398 | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.vistaart.gallery

مهر

گالری ویستا


عرفان شهياد

آن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری ویستا

ویستا+


ماهان قادری

كوكا‌كولا

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری ویستا


به انتخاب بهنام كامرانی

تناد

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 23 مهر 1398

گالری ویستا


مريم صالحی

گويای خموش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 3 آبان 1398

آبان

گالری ویستا


شیرین شاهین‌راد

عبور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 17 آبان 1398

گالری ویستا

ویستا+


سعید اسکندری

خط، لکه و فراموشی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 17 آبان 1398

گالری ویستا


طیبه دژدوست

وارونگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 4 آذر 1398

آذر

گالری ویستا

به انتخابِ حمیدرضا کرمی


پرهام پیوندی، حنانه جالو، فرهاد قشقایی، مرجان قربانی، آیدا روزبیانی، مزدک سپانلو، امین معظمی، آرمین عالیان و آرمین عبدی

"توُپوُس: ساختن / سکونت"

نمایش گروهی نقاشی،
عکاسی و ویدیو

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 15 آذر 13

گالری ویستا


مینا انوشه

اجرت المثل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 29 آذر 1398