رویداد های پاییز گالری ویستا 1398 | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.vistaart.gallery

مهر

گالری ویستا


عرفان شهياد

آن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری ویستا

ویستا+


ماهان قادری

كوكا‌كولا

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری ویستا


به انتخاب بهنام كامرانی

تناد

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 23 مهر 1398

گالری ویستا


مريم صالحی

گويای خموش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 3 آبان 1398