رویداد های تابستان گالری ویستا 1398 | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.vistaart.gallery

تیر

گالری ویستا


ارغوان حیدری مجد

هورقلیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 21 تیر 1398

گالری ویستا


علی اعتبار

تزلزل

نمایشگاه انفرادی چیدمان مجسمه های سفالین

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 4 مرداد 1398

گالری ویستا

ویستا +


پریسا فهامی

زیرین و رویین

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد
نمایشگاه «زیرین و رویین» همزمان با نمایشگاه «تزلزل» در ویستا پلاس برگزار خواهد شد

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 4 مرداد 1398

شهریور

گالری ویستا

کیوریتور: آسیه سلیمیان


شهرام انتخابی، علی بابایی زاد، زرتشت رحیمی، علی سلطانی تهرانی، نگار عالم زاده گرجی، بهنام کامرانی، نیکلاس گلدباخ، اندرو گیلبرت و بیورن ملهوس

نمایشگاه حقیقت محتمل

درباره‌ی قدرت و هویت اجتماعی
با همکاری Factory TT
نمایشگاه گروهی چند رسانه‌ای

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 15 شهریور 1398