رویداد های بهار گالری ویستا 1398 | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.vistaartgallery.com

اردیبهشت

گالری ویستا


آذين رستمی

لايه‌های پنهان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 3 اردیبهشت 1398

گالری ویستا


مليحه حسن‌خانی

سکوت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 30 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری ویستا


مريم كوهستانی

ری سايكل بين

نمایشگاه انفرادی ويدئو ۔ چيدمان
جلسه نقد و بررسی با حضور بهنام كامرانی و مهدی رفيع در تاريخ 02 / 03 / 98 در گالری ويستا برگزار می گردد

گشایش : 2 خرداد 1398

پایان : 3 خرداد 1398

گالری ویستا


نويد عطروش

ورطه

نمایشگاه انفرادی عكسبافته

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 7 تیر 1398