ویستا پلاس | پیش نگاه

گالری ویستا پلاس

گالری ویستا پلاس

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.vistaartgallery.com

دی

گالری ویستا پلاس


دسترسی محدود پنج

جشنواره ویدیو، صدا و اجرا

گشایش : 28 آذر 1393

پایان : 3 دی 1393