رویداد های تابستان گالری ویستا 1397 | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوجه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است. www.vistaartgallery.com

تیر

گالری ویستا


گلاره گودرزی

کد گرگ و میش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 15 تیر 1397

گالری ویستا

ویستا +


نسرین قره داغی ونجانی

سایه روشن

نمایشگاه انفرادی میکس مدیا

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 15 تیر 1397

گالری ویستا


منوچهر سلطانی

عروسک های زنده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 1 مرداد 1397

گالری ویستا

ویستا +


مینا فشنگچی

در تاریکی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 1 مرداد 1397

مرداد

گالری ویستا


آوا بهرامی

سپید دندان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مرداد 1397

پایان : 12 مرداد 1397

شهریور

گالری ویستا


کوروش سرمدی

صفر و یک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 9 شهریور 1397

گالری ویستا


سرمه عرب

-

نمایشگاه انفرادی نقاشی و دوخت

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 26 شهریور 1397