گالری والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 72 | تلفن : 88047698

ساعات بازدید : 12 تا 20 / جمعه ها : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است. Info@valiartgallery.com | www.valiartgallery.com

دی ماه

گالری والی

کیوریتور: الهه مقدمی


سهیلا اینانلو، مریم بخشی زاده، سمیرا پورتقی، مرضیه جعفرپور، زهرا حسینی، زهره حسینی، سارا خرامان، محسن خلیلیقیدار، مینا رشیدی، ناهید رضی پور، صفا کسائی، شیما کیقباد، مژگان طوسی، مهسا مهدی زاده و طیبه نافعی

چاویک

نمایشگاه گروهی چاپ تک نسخه
(مونوپرینت و مونوتایپ)

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 10 دی 1398

گالری والی


پریسا شبانی

نمایشگاه آثار

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 24 دی 1398

گالری والی


صادق ادهم

کندال

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 8 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری والی


لی لی عامری

بی غِراری

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 21 بهمن 1398

اسفند ماه

گالری والی


همکاری گالری والی و جامعه نیومدیا لیلا احمدی، بهادر امیرحسینی، شهاب انوشا و محسن خدری، راحله بهرامی، کسرا پاشایی، ساغر حسین پور، گروه اجرایی عرصه، فریده براتی، نغمه معنوی، ماهور میرشکار و .....

متوالی

نمایشگاه گروهی اجراهای چند
رسانه ای

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 6 اسفند 1398