رویداد های پاییز گالری والی 1398 | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان شهید خدامی | پلاک 72 | تلفن : ٨٨٠٤٧٦٩٨

ساعات بازدید : 12 تا 20 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.valiartgallery.com

مهر

گالری والی


سعیده حاتمی

چیرگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 16 مهر 1398