رویداد های پاییز گالری والی 1398 | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان شهید خدامی | پلاک 72 | تلفن : ٨٨٠٤٧٦٩٨

ساعات بازدید : 12 تا 20 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.valiartgallery.com

مهر

گالری والی


سعیده حاتمی

چیرگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 16 مهر 1398

آبان

گالری والی

کیوریتور: راضیه صدیقیان


سمیرا احمدی قطبی، مهدی حامدی و الناز مصطفایی

انباشت

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 14 آبان 1398

گالری والی


باران احمدی راد

بی مرگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 28 آبان 1398

آذر

گالری والی


سهیلا حقیقت

رنگ زندگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 12 آذر 1398

گالری والی


صبا کفیلی، مهسا فتاحی، مهری سراج، فربد الکائی، مونا شیرازی، فریبا دهقانی زاده و لیلی عامری

حیاط خلوت

نمایشگاه گروهی آثار

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 26 آذر 1398