رویداد های بهار گالری والی 1398 | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان شهید خدامی | پلاک 72 | تلفن : ٨٨٠٤٧٦٩٨

ساعات بازدید : 12 تا 20 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.valiartgallery.com

فروردین

گالری والی


آذين اوسطى، پرنيان بشاش، پريناز گودرزيان، فائزه حميديا، مريم كبريايى و نگار ذنوبى

جنگجو

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 3 اردیبهشت 1398

اردیبهشت

گالری والی


کاویان هازلی

سرگیجه

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 17 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری والی


سیاوش حاتم

حفره

نمایشگاه انفرادی چیدمان و ویدئو آرت

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 20 خرداد 1398