والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.valiartgallery.com

مهر

گالری والی


احمد تک

خط سوم

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 16 مهر 1395

آبان

گالری والی


سیروان کنعانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 18 آبان 1395

گالری والی


همایون موسوی

باغ بی برگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 5 آذر 1395

آذر

گالری والی


سهیلا حقیقت

گم گشته در مه

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 30 آذر 1395