رویداد های پاییز گالری هور 1398 | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 15 تا 20 | افتتاحیه: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

مهر

گالری هور


مهدی حسینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 22 مهر 1398

گالری هور


فرشید ملکی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 20 آبان 1398