رویداد های پاییز گالری هور 1398 | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 15 تا 20 | افتتاحیه: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

مهر

گالری هور


مهدی حسینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 22 مهر 1398

گالری هور


فرشید ملکی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 20 آبان 1398

آبان

گالری هور


علی‌اکبر صادقی

اِتود

مجموعه ای از طراحی ها و نقاشی های دوره اسطوره و ریاضی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 12 آذر 1398

آذر

گالری هور


علی اکبر صادقی

اِتود

مجموعه ای از طراحی ها
و نقاشی های دوره اسطوره و ریاضی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 12 آذر 1398

گالری هور


محمد فاسونکی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 3 دی 1398