رویداد های بهار گالری هور 1398 | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 15 تا 20 | افتتاحیه: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

فروردین

گالری هور


مهدی حسينی، نصرالله مسلميان، نيكزاد نجومی، فريدون آو، رعنا فرنود، بيژن صفاری، شهريار احمدی، علی نصير، معصومه مظفری، جواد مدرسی، اردشير محصص، صادق بريرانی، احمد مرشدلو و واحد خاكدان و...

تكثيرهای فواد شريفی

نمایشگاه گروهی چاپ سیلک اسکرین

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 10 اردیبهشت 1398

اردیبهشت

گالری هور


حسینعلی ذابحی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 31 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری هور


ایوب امدادیان

نقاشی های دیده نشده دهه ۵۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 خرداد 1398

پایان : 28 خرداد 1398

گالری هور


فرشید ملکی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 18 تیر 1398