رویداد های تابستان گالری هور 1398 | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 15 تا 20 | افتتاحیه: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

مرداد

گالری هور


نازیلا مقدم

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 11 مرداد 1398

پایان : 28 مرداد 1398

شهریور

گالری هور


بنفشه نیلی

ابر فیروزه ای

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 22 شهریور 1398