گالری هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 3 تا 8

افتتاحیه: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است . www.hoorartgallery.com

اردیبهشت

گالری هور


حسینعلی ذابحی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 28 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری هور


ثمیلا امیر ابراهیمی

چیزها و جاها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 خرداد 1397

پایان : 25 خرداد 1397