هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 5 تا 9 | گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

دی

گالری هور


یعقوب امدادیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 1 بهمن 1395

بهمن

گالری هور


علی گلستانه

نمایشگاه انفرادی مداد رنگی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 2 اسفند 1395

اسفند

گالری هور

گرداننده : فرنوش طلايى


کوه قاف

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 23 اسفند 1395