رویداد های تابستان گالری هور 1397 | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 3 تا 8

افتتاحیه: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است . www.hoorartgallery.com

تیر

گالری هور


طلا رنجبران

نمایشگاه انفرادی کلاژ

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 29 تیر 1397

شهریور

گالری هور


بیژن اخگر

دایر - بایر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 23 شهریور 1397