رویداد های پاییز گالری هما 1398 | پیش نگاه

گالری هما

گالری هما

کریمخان | خیابان سنایی | کوچه 4 غربی | پلاک 8 | واحد 1 | تلفن : 8-88863596

ساعات بازدید : 11 تا 19 | جمعه: 16 تا 20

www.homaartgallery.com

آذر

گالری هما


طاهر پورحیدری

خانه ها و کاج ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : آذر 1398

گالری هما


مهدی حامدی

حیاط مرکزی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 26 آذر 1398