هما | پیش نگاه

گالری هما

گالری هما

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه چهارم غربی | شماره 8 | واحد 1 | تلفن : 8- 88863596

ساعات بازدید : 11 تا 7 |جمعه ها: 4 تا 8

گالری همه ی روزها باز است | www.homaartgallery.com

دی

گالری هما


امین روشن

برف شادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1392

پایان : 17 دی 1392

گالری هما


رضا یارمحمدی

گربه به مثابه ی روش

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 20 دی 1392

پایان : 1 بهمن 1392

بهمن

گالری هما


علیرضا آستانه ، محمد بزرگی ، بابک رشوند

کالیگرافی جایگزین 3

نمایشگاه گروهی

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 15 بهمن 1392

گالری هما


حسین تمجید

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1392

پایان : 29 بهمن 1392

اسفند

گالری هما


سعید انصافی

بدون عنوان

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 13 اسفند 1392

گالری هما


ابوالفضل شاهی

آینه های ابوشاهی

نمایشگاه انفرادی چیدمان آینه و سرامیک

گشایش : 16 اسفند 1392

پایان : 26 اسفند 1392