گالری هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری، کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

دی ماه

گالری هفت ثمر


مهناز نیکوکار

نمایشگاه انفرادی چاپ، رنگرزی و کلاژ پارچه

گشایش : 12 دی 1399

پایان : 17 دی 1399

گالری هفت ثمر


ملک رسولی

مشق نگارگری

نمایشگاه انفرادی نگارگری

گشایش : 19 دی 1399

پایان : 24 دی 1399

گالری هفت ثمر


پروانه عنادی

در جستجوی معنا

نمایشگاه انفرادی نقاشی حجم

گشایش : 26 دی 1399

پایان : 31 دی 1399

بهمن ماه

گالری هفت ثمر


زهرا رسول زاده نمین، لاله لاریجانی، افسانه مدیر امانی مهناز نیکوکار، ندا درزی، شهلا امینی مریم فریدونی، سودابه رحیمی فراهانی ایران ماهون فروشها، لی لا ثمری

نمایشگاه گروهی هنر الیاف

گشایش : 3 بهمن 1399

پایان : 15 بهمن 1399

گالری هفت ثمر


رزیتا نصرتی،آرمین ولی پور ،فائضه زندیه،شیده کاظمی شیدا گرجی دوز،نسیم حسن زاده،مهدیه راد راهله برخورداری،هدیه توتونچیان نسیم امیدی،پیمان رحیمی زاده

نمایشگاه گروهی هنر چاپ دستی

گشایش : 17 بهمن 1399

پایان : 30 بهمن 1399

اسفند ماه

گالری هفت ثمر


آرزو آزادی

پرنده هایی که پرنده نیستند

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 30 بهمن 1399

پایان : 6 اسفند 1399