رویداد های پاییز گالری هفت ثمر 1398 | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403 | فکس:88732659

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

مهر

گالری هفت ثمر

کیوریتور: المیرا میرمیران


الهام رادفر، مریم یسیلیانی، یلدا جهان پناه، دانا دهقان، ملیکا نیک محمدی، ثریا کلبادی، سارا سرافرازفر، آیدا پاشاخانلو و سهیل قیم حسین خانی

نمایشگاه چاپ دستی چارسو

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398

گالری هفت ثمر


فرزانه فرزانه

اینک انسان - اینک زمین

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری هفت ثمر


خیراله اصغری

درخت زیبای من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری هفت ثمر


بهراد صنعتی

آلکاویرا

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

گالری هفت ثمر


آذر خطا بخش و سعیده ثابت نژاد

روح دوران

نمایشگاه دو نفره نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 1 آبان 1398