رویداد های پاییز گالری هفت ثمر 1398 | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403 | فکس:88732659

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

مهر

گالری هفت ثمر

کیوریتور: المیرا میرمیران


الهام رادفر، مریم یسیلیانی، یلدا جهان پناه، دانا دهقان، ملیکا نیک محمدی، ثریا کلبادی، سارا سرافرازفر، آیدا پاشاخانلو و سهیل قیم حسین خانی

نمایشگاه چاپ دستی چارسو

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398

گالری هفت ثمر


فرزانه فرزانه

اینک انسان - اینک زمین

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری هفت ثمر


خیراله اصغری

درخت زیبای من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری هفت ثمر


بهراد صنعتی

آلکاویرا

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

گالری هفت ثمر


آذر خطا بخش و سعیده ثابت نژاد

روح دوران

نمایشگاه دو نفره نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 1 آبان 1398

آبان

گالری هفت ثمر

کیوریتور: المیرا میرمیران


ونوس امیر چوپانی

بر خویش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 15 آبان 1398

گالری هفت ثمر


ژیلا هدایی

نمایشگاه انفرادی تصویرگری

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 22 آبان 1398

گالری هفت ثمر


هما توکلی

سنگ و کاغذ

نمایشگاه انفرادی مجسمه و طراحی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 29 آبان 1398

آذر

گالری هفت ثمر


امیر کریمیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 6 آذر 1398

گالری هفت ثمر


ابوالفضل لیره

مزمن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 20 آذر 1398

گالری هفت ثمر


غزاله محبوب، غزاله عبدال هزاده نسودی و سیما باقرزاده

بی کران

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398

گالری هفت ثمر


مهشید موسوی و سپیده سرلک

بودن یا نبودن

نمایشگاه دونفره نقاشی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 11 دی 1398