رویداد های بهار گالری هفت ثمر 1398 | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403 | فکس:88732659

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

اردیبهشت

گالری هفت ثمر


نازنین گلاره توسلی و فرزاد امامی

نمایشگاه گروهی عکاسی دیجیتال

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 11 اردیبهشت 1398

گالری هفت ثمر


منیر سجادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 18 اردیبهشت 1398

گالری هفت ثمر

گردآورنده : مسعود عباسی


ساناز امیری، مولود زمانی، یاسمین شیرپای، هانا ظهیری، سروشه عارفی، فاطمه فردوسی، عماد معصوم‌زاده، محمد نژاداکبری و نوشین ناخدایی

نمایشگاه گروهی ویژوال آرت

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 25 اردیبهشت 1398

گالری هفت ثمر


ارغوان جعفری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 1 خرداد 1398

خرداد

گالری هفت ثمر

کیوریتور: سحر سلخی


سعیده حاتمى، بهراد خدایی، مهدی ریحانی كاظمی، نیلوفر ساسانی، الهام شفاعی، هایده نقى زاده دهخوارقانی و گیلدا هاشم زاده

خود بس

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 3 خرداد 1398

پایان : 13 خرداد 1398

گالری هفت ثمر


عاطفه حسینی، سارا صبوحی، شهلا صفارزادگان، صدیقه صفارزادگان، صباح میاحی منش، میترامبین زاده و جیران مهدوی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 17 خرداد 1398

پایان : 22 خرداد 1398

گالری هفت ثمر

کیوریتور :بهاره ملا علیپور


سعید امدادیان، هما توکلی، مهدی علایی نژاد، شمسی یاری، حسین حسنی زاده و بهاره ملا علی پور

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 29 خرداد 1398

گالری هفت ثمر


سیما مشتاقی

دود و عود

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398