هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

دی

گالری هفت ثمر


مهشید موسوی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 8 دی 1395

گالری هفت ثمر


سارا جعفری

تجلیل ازعده ای از هنرمندان ایران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 15 دی 1395

گالری هفت ثمر


محمدرضا فیروزه ای

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 22 دی 1395

گالری هفت ثمر


شهره امیر احمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 دی 1395

پایان : 29 دی 1395

بهمن

گالری هفت ثمر


سودابه فراهانی

عکس کوک

نمایشگاه انفرادی تاپیسری

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 6 بهمن 1395

گالری هفت ثمر


هادی رفیع بخش

فرش و گلیم

نمایشگاه انفرادی بافت

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 13 بهمن 1395

گالری هفت ثمر


رخساره هاشمی حائری

نمایشگاه انفرادی زیور آلات

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 20 بهمن 1395

گالری هفت ثمر

گروه مانا


مژگان جهان آرا،نسرین شایگان ماهر،نسترن پورنادری،سلیمان میری،مسعودجزنی،آرمان غروی

کت "ارخالق" باغ درخت سخنگو

نمایشگاه گروهی پارچه

گشایش : 22 بهمن 1395

پایان : 27 بهمن 1395

گالری هفت ثمر


سعید درخشان زنگنه

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : 29 بهمن 1395

پایان : 4 اسفند 1395

اسفند

گالری هفت ثمر


زهرا رسولزاده نمین ، سارامهر علیزاده، امیرحسین ثمری، فرهادثمری، لی لا ثمری

نمایشگاه گروهی تاپیسری،نقاشی و مجسمه

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 11 اسفند 1395

گالری هفت ثمر


به کوشش سارامهر علیزاده

هدایای نوروزی

نمایشگاه گروهی هنرهای کاربردی

گشایش : 13 اسفند 1395

پایان : 18 اسفند 1395