هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

مهر

گالری هفت ثمر

گرداننده: المیرا میرمیران


نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 7 مهر 1395

گالری هفت ثمر


فرزاد امامی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری هفت ثمر


علی عسکری، آیدا پیش آهنگ ، صابر یحیی پور ، پویان مظفری ، نگار نقشه ، امیر بیکی، شکیبا شاکری ، صدف متقی ، مریم اخوه ، زهرا عباسی، عسل عباسی ، سارا نظرپور ، مینا بازپوش ، آتنا محمدی ، سعید رسولی ، کوروش کاظمی ، رویا رشیدی ، مردمک بنی طرفی، پروین حسن نژاد

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 28 مهر 1395

گالری هفت ثمر


ژاله فرشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395

آبان

گالری هفت ثمر


شهرام ابراهیمی، فاطمه برزگر

نمایشگاه گروهی مجسمه ؛ زیورآلات

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 12 آبان 1395

گالری هفت ثمر


سارا صبوحی, صدیقه صفارزادگان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 19 آبان 1395

گالری هفت ثمر


مهسا خازنی، المیرا میرمیران، مریم فرشاد، آذرخش عسگری، فوادفراهانی، امیر هیوند

سلف پرتره

نمایشگاه گروهی طراحی ، نقاشی

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 26 آبان 1395

گالری هفت ثمر


شهاب الدین عادل

سرانداز چیت

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 3 آذر 1395

آذر

گالری هفت ثمر


مریم خونساری

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 17 آذر 1395

گالری هفت ثمر


نمایشگاه گروهی به یاد ایرج زند استادان ودوستان

نمایشگاه گروهی نقاشی/ مجسمه/عکس...

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 1 دی 1395