گالری نگر | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

زیر پل کریمخان، بین ایرانشهر و ماهشهر، پلاک 154 ، زنگ دوم،طبقه اول | تلفن : 88315061

ساعات بازدید : 20-12

www.negarartgallery.com

مهرماه

گالری نگر


مهین منفرد

آشکارگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 15 مهر 1399

گالری نگر


بابک حقی، صادق ادهم، محمد جعفر پاکروان، پویا ملاقلی پور، بهاره روحبخش

محوشدگی 2

نمایشگاه گروهی

گشایش : 18 مهر 1399

پایان : 29 مهر 1399

آبان ماه

گالری نگر


آثار کودکان بشگرد استان )هرمزگان( نهاد کتابخانه های عمومی کشور با همکاری گالری نگر برگزار می کند.

پاراپیون

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 2 آبان 1399

پایان : 7 آبان 1399

گالری نگر


احمد آریامنش، محمود بخشی، امید خاکباز، محمود زنده رودی، علیرضا سعادتمند، عین الدین صادق زاده مهیا طلوع کیان، حمید طلوعی فرد رضا عابدینی، عذرا عقیقی بخشایشی مهرداد فلاح، بهنام قاسمی، احمد محمد پور، حسن مهربانی، اکبر میخک و ... به کوشش: حسن مهربانی

منتخب 2

نمایشگاه گروهی نقاشی خط

گشایش : 9 آبان 1399

پایان : 20 آبان 1399

گالری نگر


امیر شاهرخ فریوسفی

شاخو

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 23 آبان 1399

پایان : 14 آذر 1399

آذر ماه

گالری نگر


نگین عطائیه

الفبای تجرید

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 آذر 1399

پایان : 26 آذر 1399