گالری نگر | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

زیر پل کریمخان، بین ایرانشهر و ماهشهر، پلاک 154 ، زنگ دوم،طبقه اول | تلفن : 88315061

ساعات بازدید : 20-12

www.negarartgallery.com

مهرماه

گالری نگر


مهین منفرد

آشکارگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1399

پایان : 15 مهر 1399

گالری نگر


بابک حقی، صادق ادهم، محمد جعفر پاکروان، پویا ملاقلی پور، بهاره روحبخش

محوشدگی 2

نمایشگاه گروهی

گشایش : 18 مهر 1399

پایان : 29 مهر 1399