رویداد های پاییز گالری نگر 1398 | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399588 | 22677459

ساعات بازدید : ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 21

گالری شنبه ها و پنجشنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری نگر


نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی آثار پیشکسوتان

خبره نگر

"دومین مجموعه در سال 1398"
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری نگر


آرش مهراف

کویر سبز

سیری در معماری کویری ابیانه
نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 18 مهر 1398

گالری نگر

کیوریتور: حسن مهربانی | مشاور هنری: شادی طلایی | مشاور ادبی: شهاب شاهپرویزی


آنیتا اشرفی، هانی شرار، محمد بخشی زاده، باربد یزدانی، محمدرضا جوادی نسب، شادی طلایی، بهار رضا نیا، مهناز جبری، حسین بهرامی، حسن ریاحی، عظیم فلاح، امیر سیف ابادی، محسن رهبری، حسین شیرازی، علی زندی شفق، فرناز فرشچی، علی شجاع، ملیحه سیف آبادی، محمد علی علی خانی، بهنام قاسمی، رقیه فصیحی، مریم حاصلی، ولی فتاح زاده، زهرا بهرامی، مرتضی شمیسا و حسین احصایی

کلک خیال انگیز

"بزرگداشت حافظ"
نمایشگاه گروهی نقاشیخط

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

گالری نگر


اکرم بیرامی

خودنگاره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 6 آبان 1398