رویداد های پاییز گالری نگر 1398 | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399588 | 22677459

ساعات بازدید : ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 21

گالری شنبه ها و پنجشنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری نگر


نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی آثار پیشکسوتان

خبره نگر

"دومین مجموعه در سال 1398"
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 10 مهر 1398

گالری نگر


آرش مهراف

کویر سبز

سیری در معماری کویری ابیانه
نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 18 مهر 1398

گالری نگر

کیوریتور: حسن مهربانی | مشاور هنری: شادی طلایی | مشاور ادبی: شهاب شاهپرویزی


آنیتا اشرفی، هانی شرار، محمد بخشی زاده، باربد یزدانی، محمدرضا جوادی نسب، شادی طلایی، بهار رضا نیا، مهناز جبری، حسین بهرامی، حسن ریاحی، عظیم فلاح، امیر سیف ابادی، محسن رهبری، حسین شیرازی، علی زندی شفق، فرناز فرشچی، علی شجاع، ملیحه سیف آبادی، محمد علی علی خانی، بهنام قاسمی، رقیه فصیحی، مریم حاصلی، ولی فتاح زاده، زهرا بهرامی، مرتضی شمیسا و حسین احصایی

کلک خیال انگیز

"بزرگداشت حافظ"
نمایشگاه گروهی نقاشیخط

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 24 مهر 1398

گالری نگر


اکرم بیرامی

خودنگاره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 6 آبان 1398

آبان

گالری نگر


استاد محمود تیمورپور

تجربه و گذار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 15 آبان 1398

گالری نگر


ابراهیم فرجی و حسینعلی ذابحی

دو منظر، دو قاب

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 22 آبان 1398

گالری نگر


محسن فراهانی

«وارون»

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 29 آبان 1398

آذر

گالری نگر


سینا نظیری حسین پور

رخ به رخ با فلاسفه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 6 آذر 1398

گالری نگر

نمايشگاه گردان: شادی طلايی


حسين احصايی، فرشاد آل خميس، ساناز البرزی، مهدی فريمانی، جمشيد حكيمی، اميد خاكباز، عليرضا سعادتمند، مرتضی شميسا، وحيد شيخ حسنی، شادی طلايی، رضا عمادی، محمد غفوری منش، شاهرخ فريوسفی، عظيم فلاح، حميد رضا قليچ خانی، سعيد نقاشيان و حسين نوروزی

چهار اقلیم

نمایشگاه گروهی نقاشیخط

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 20 آذر 1398

گالری نگر


گروهی از هنرمندان به انتخاب آرزو جباری و حیدر زاهدی

محو شدگی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398

گالری نگر


شمس خلیلی و محسن بختیاری

ایران اکستینکت ۲۰۱۹

نمایشگاه دو نفره نقاشی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398