رویداد های زمستان گالری نگر 1397 | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399588 | 22677459

ساعات بازدید : ساعات بازدید : 13 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 21

گـالری شـنبه ها و پنجشنبه ها تعطیل است.

دی

گالری نگر


الیاس حاجی کریم

ره بر نگاه نیست.

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 12 دی 1397

گالری نگر


لیلی زرقانی

سیمیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 19 دی 1397

گالری نگر


کتایون گیتی

میراث اشاره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 دی 1397

پایان : 26 دی 1397

گالری نگر


یلدا جمالی

همه گلهایم، ثمره باغ های توست

نمایشگاه انفرادی نقاشی و کلاژ

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 3 بهمن 1397

بهمن

گالری نگر


سحر کرمی و ملیحه سیف آبادی

زنی که میشناختمش

نمایشگاه دو نفره عکس نگاره

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 10 بهمن 1397

گالری نگر


سعید چاواری

نخجیرگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 17 بهمن 1397

گالری نگر


برگزیده آثار هنرمندان پیشکسوت

جشن سومین سالگرد تاسیس گالری نگر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 بهمن 1397

پایان : 24 بهمن 1397

گالری نگر


شادی محمودزاده

پانزده شب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 1 اسفند 1397

اسفند

گالری نگر


کیمیا برناش، شکیبا جلیلی، هیلدا جمالی و حنانه نیک سیرت

من تصویر خوابم را می کشیدم

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 8 اسفند 1397

گالری نگر


مرضيه اسلامی، ‎مهناز طاطايی، ‎آسيه عبادی، ‎ملانيا ارزومانيان، ‎سروناز اميدی، ‎مهسيما نوری، ‎مهشيد بقايی، ‎نازنين داوری فر، ‎مريم صراف زاده، ‎فاطمه بيات، ‎بهاره مطيعی و سوسن بريانی

شوی سفید

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 15 اسفند 1397

گالری نگر


ترمه کمانی

طلسم خوشبختی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 اسفند 1397

پایان : 22 اسفند 1397