گالری نگر | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399587 | 22677459

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها: 4 تا 9 شب گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری نگر

نمایشگاه گروهی نقاشی های هنرجویان کارگاه ماهیار چرمچی


طاهره جنتی، سمیه سرافرازی ندا فروغ، مهسا ملکی، ماهیار چرمچی

مرا آنیما صدا بزنید

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : پایان: 6 اردیبهشت 1397

گالری نگر


نمایشگاه گروهی 1- 1397

اولین مجموعه از نمایش آثار پیشکسوتان و هنرمندان منتخب گالری نگر در سال 1397

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 18 اردیبهشت 1397

گالری نگر

نمایشگاه گردان: یلدا جمالی


گیسو اسکندری

پتاسیم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 26 اردیبهشت 1397

گالری نگر


آیدا بیابانگرد

تصویر ناگفته ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397