گالری نگاه | پیش نگاه

گالری نگاه

گالری نگاه

خیابان مطهری | خیابان جم ( فجر ) | خیابان غفاری | پلاک 64 | تلفن : 88493141

ساعات بازدید : 11 تا 7

جمعه ها: 3 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل است .

اردیبهشت

گالری نگاه


زهره حاتمی

آرام گذر کن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 12 اردیبهشت 1397

گالری نگاه


ف.اخلاقی، پرستو اسماعیل زاده، مها (م- ربانی نیا)، نسترن عیسی زاده، سهیلا قربانی، سروناز کبیری، مهناز کیهانی، فایزه معصومی، محدثه مهدلو

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 26 اردیبهشت 1397

گالری نگاه


آرش لاهیجی

تیر برق های عاشق

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 9 خرداد 1397