رویداد های پاییز گالری مژده 1398 | پیش نگاه

گالری مژده

گالری مژده

سعادت آباد | خیابان علامه ی شمالی | کوچه ی 18 شرقی | پلاک 27 | زنگ 1 | تلفن : 22067442

ساعات بازدید : 16 تا 20

آبان

گالری مژده


بزرگداشت مهدی سحابی

" پس از ده سال "

گشایش : 24 آبان ماه (یک روزه) از ساعت 16 الی 20

پایان : -

آذر

گالری مژده


مهدی سحابی

مهدی سحابی ۔ پس از ده سال

نمایشگاه انفرادی نقاشی و حجم

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 8 آذر 1398

گالری مژده


بابک حقی

میان لحظه و خاک

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 29 آذر 1398