رویداد های پاییز گالری ماه 1397 | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری یکشنبه ها تعطیل است | www.mahartgallery.com

مهر

گالری ماه


آرمین ابراهیمی،بهرام حنفی، بهمن محمدی،پرویز تناولی، حسین احمدی نسب، حسین چراغچی، حسین کاظمی، حسینعلی ذابحی، حمزه فرهادی، دنیا رستمی، رامین جمشیدی، رضا امیر یاراحمدی، رضا بهاروند، رضا مافی،زهرا شفیع، ژازه طباطبایی،سوده داود، شاهو بابایی،شهریار احمدی، صادق تبریزی،صلاح ابراهیمی، علی علوی،فرخ نورنی، فرزانه حسینی،فرزین راه نشین، فریده لاشایی،قاسم حاجی زاده، محمد احصایی،محمد رحیمی، محمد محمودی، مرتضی یزدانی، مرجان مرتضوی، مسعود عربشاهی، منوچهر معتبر، مهدی سحابی، مهرداد ختایی، نازنین اصغرزاده، ناصر اویسی، نزار موسوی نیا، نیکزاد نجومی، واحد خاکدان، هادی شعبانی، هاوار امینی، هوراد گرجی

نمایشگاه گروهی نقاشی ،عکس و مجسمه

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 24 مهر 1397

آبان

گالری ماه


حسین چراغچی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 19 آبان 1397

گالری ماه


واحد خاکدان

نمایش کارهای اخیر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 20 آذر 1397

آذر

گالری ماه


هاوار امینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 18 دی 1397