ماه | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 تا 7 بعدازظهر باز می باشد | www.mahartgallery.com

دی

گالری ماه


رضا امیر یاراحمدی

درخت ها و کلاغ ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 28 دی 1395

بهمن

گالری ماه


احمد مرشدلو ، بهمن محمدی ، حسین چراغچی،علی سلطانی، دنیا رستمی ، رضا پناهی ، زهرا شفیع ، زهرا عیشی ، سوده داوود ، شاهو بابایی ، عسل پیروی ، عسل فلاح ، علی رضا جدی ، علی رضا دیانی، علی علوی ، فرزانه حسینی ، قاسم حاجی زاده ، لیلا رضوانی ، محسن فولادپور ، محمد رحیمی ، مرتضی یزدانی ، مرجان مرتضوی، مقداد لرپور ، مهدی فاتحی ، مهرداد ختایی، ساغر پزشکیان، نازنین اصغرزاده ، نزار موسوی نیا ، واحد خاکدان ، هاوار امینی

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 20 اسفند 1395