رویداد های پاییز گالری ماه مهر 1397 | پیش نگاه

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

خیابان آفریقا | کوچه نیلوفر | پلاک 7 | تلفن : 22013178 - 22013179| نمابر : 89787338

ساعات بازدید : 15 تا 20 | جمعه: 16 تا 20

گالری همه روزه باز است.

مهر

گالری ماه مهر


نمایشگاه آثار برگزیدگان

مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب (به مناسبت نودمین سالزاد سهراب سپهری)

نمایشگاه گروهی

گشایش : 13 مهر 1397

پایان : 3 آبان 1397

آذر

گالری ماه مهر

کیوریتور: زرتشت رحیمی


شهرام انتخابی، سیمین کرامتی، علی سلطانی تهرانی، محمود محرومی، شیرین عابدینی راد، نگار گرجی، مهسا الف ، بهنام کامرانی، سمانه مطلبی، مسعود حاج جعفر زاده و صالح تسبیحی

مدارِ بسته

درباره‌ی امنیت
نگارخانه ماه مهر با همکاری گروه فرهنگی هامین نمایشگاه گروهی نیو مدیا

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 3 دی 1397