گالری ماه | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 4 تا 8

روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 8 عصر باز می باشد. گالری یکشنبه ها تعطیل است.

تیر

گالری ماه


قاسم حاجی زاده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 16 مرداد 1397