رویداد های پاییز گالری فرمانفرما 1398 | پیش نگاه

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما

خیابان کریمخان زند | خردمند شمالی | کوچه اعرابی | شماره 2 | تلفن : 88316977

ساعات بازدید : 11 تا 19 | جمعه: 16 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

گالری دوشنبه‌ها تعطیل است | www.farmanfarma.gallery

مهر

گالری فرمانفرما


پارسا پاینده

گستره ی کویر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 30 مهر 1398

گالری فرمانفرما


حمیدرضا قلیچ خانی

هو

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 30 مهر 1398

آبان

گالری فرمانفرما


مهدی سحابی

بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت مهدی سحابی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آبان 1398

پایان : 8 آبان 1398

گالری فرمانفرما


طاهره رهبر

نقشی بر فرش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 24 آبان 1398

گالری فرمانفرما


بهنام ولدوند

سودای اوج مترسکهای آقای نقاش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 24 آبان 1398

آذر

گالری فرمانفرما


ساجده شریفی یزدی

کاش عکسی از تو داشتم

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 15 آذر 1398

گالری فرمانفرما


پیام فیروزی

پرسش از هستی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 15 آذر 1398

گالری فرمانفرما


میترا ابراهیمی

نگاهی بر 15 سال نقاشی های میترا ابراهیمی از سال 1398 - 1383

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 6 دی 1398