رویداد های پاییز گالری فرشته 1398 | پیش نگاه

گالری فرشته

گالری فرشته

شريعتی | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : يكشنبه تا پنجشنبه : 12 الی 20 | جمعه ها : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است.

آبان

گالری فرشته


علی مشهدی الاصل

بدون عنوان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 27 آبان 1398

آذر

گالری فرشته

نرگس سلیمان زاده


نصرت ا... مسلمیان، واهیک هارتونیان، پژمان رحیمی زاده، حمیدرضا فتوحی، علیرضا آدم بکان، امیر راد، زروان روح بخشان، عیسی جباری و نرگس سلیمان زاده

گذر از دیوار

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 1 دی 1398