رویداد های پاییز گالری فرشته 1397 | پیش نگاه

گالری فرشته

گالری فرشته

شريعتی | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : يكشنبه تا پنجشنبه : 12 الی 20 | جمعه ها : 17 تا 20 | افتتاحیه ها: 17 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری فرشته


حميد فام

خيال خالی

نمايشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 7 آبان 1397

آبان

گالری فرشته


مجتبی كاكی

ديوار آن خانه

نمايشگاه نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 7 آذر 1397

آذر

گالری فرشته


علی اتحاد

تو اينجا بودي

نمايشگاه ويدئو آرت

گشایش : 9 آذر 1397

پایان : 16 آذر 1397

گالری فرشته


شهناز ذهتاب

جهان فراموش شده

نمايشگاه نقاشی

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 4 دی 1397