گالری فرشته | پیش نگاه

گالری فرشته

گالری فرشته

شريعتی | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : يكشنبه تا پنجشنبه 12 الی 8 شب

جمعه ها : 4 تا 8 شب گالری شنبه ها تعطیل است.

خرداد

گالری فرشته


سعيد صادقی

ساكنان دل

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 4 خرداد 1397

پایان : 13 خرداد 1397

گالری فرشته


علی ال حسينی

نمایشگاه انفرادی چاپ

گشایش : 18 خرداد 1397

پایان : 29 خرداد 1397